محصولات

خرید آسانسور | آسانسورهای ویلچربر وباربر

توضيح فارسي : باتوجه به نیاز ساختمان های امروزی سیستم ویلچربر ( شرکت ارشیا آسانسور باساخت آسانسورهای ویلچربر پیش ساخته) این نیاز را برآورده کرده است.
این سیستم ها در چند مدل : ویلچربر ،باربرکارگاهی ،کارخانه ای و فروشگاهی ساخته و اائه می گردد.

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام آسانسور هیدرولیک :

خرید آسانسور | آسانسورهای ویلچربر وباربر

عکس کوچک 1 :

files\8321\Products\40914-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8321\Products\40914-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8321\Products\40914-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5590

ارشیا آسانبر فراز

Copyright © 2013 www.arshiafaraz.com All rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی